Home / LỊCH KHAI GIẢNG / Lịch khai giảng tháng 7-2016

Lịch khai giảng tháng 7-2016

TP Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng tháng 07/2016

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 08/07/2016 – 15/07/2016 – 22/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 22.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 07/07/2016 – 14/07/2016 – 21/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU

Khai giảng: 09/07/2016 – 16/07/2016 – 23/07/2016 – 30/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 08/07/2016 – 15/07/2016 – 22/07/2015 – 29/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 15.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP HOA

Khai giảng: 08/07/2016 – 18/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 07/07/2016 – 14/07/2016 – 21/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 08/07/2016 – 15/07/2016 – 22/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP ÂU CƠ BẢN

Khai giảng: 09/07/2016 – 16/07/2016 – 23/07/2016 – 30/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 06/07/2016 – 14/07/2016 – 22/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 06/07/2016 – 14/07/2016 – 22/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BÁNH KEM NÂNG CAO

Khai giảng: 07/07/2016 – 18/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND

LỚP BÁNH KEM CƠ BẢN

Khai giảng: 08/07/2016 – 18/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 4.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 08/07/2016 – 15/07/2016 – 22/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 09/07/2016 – 18/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 11/07/2016 – 26/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

LỚP LÀM KEM CAO CẤP

Khai giảng: 11/07/2016 – 18/07/2016 – 25/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khai giảng: 09/07/2016 – 26/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

LỄ TÂN

Khai giảng: 11/07/2016 – 27/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

Khai giảng: 12/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

Bình Dương

Lịch khai giảng tháng 07/2016

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 08/07/2016 – 18/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 22.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 07/07/2016 – 19/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 11/07/2016 – 21/07/2016 – 30/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 15.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP HOA

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 15.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 09/07/2016 – 18/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 11/07/2016 – 21/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP ÂU CƠ BẢN

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 8.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 09/07/2016 – 27/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 09/07/2016 – 27/07/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BÁNH KEM NÂNG CAO

Khai giảng: 12/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 08/07/2016 – 27/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 09/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 13/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

Biên Hòa

Lịch khai giảng tháng 07/2016

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 09/07/2016 – 19/07/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 22.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 11/07/2016 – 20/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 09/07/2016 – 19/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 15.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 11/07/2016 – 20/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 09/07/2016 – 19/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 08/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 08/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

LỚP BÁNH KEM CƠ BẢN

Khai giảng: 11/07/2016 – 27/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 4.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 09/07/2016 – 21/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 09/07/2016 – 29/07/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 11/07/2016 – 26/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

Cắt tỉa nghệ thuật

Khai giảng: 12/07/2016 – 28/07/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 2.500.000VND

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Trường Đào tạo Bếp Vàng-