Home / LỊCH KHAI GIẢNG / Lịch Khai Giảng Bình Dương

Lịch Khai Giảng Bình Dương

Lịch khai giảng tháng 04/2016

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 11/04/2016  – 26/04/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 21.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 08/04/2016  – 26/04/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 07/04/2016 – 25/04/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 15.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP HOA

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 15.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 10/04/2016  – 27/04/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 07/04/2016 – 26/04/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BẾP ÂU CƠ BẢN

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 8.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 11/04/2016 – 25/04/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 08/04/2016 – 27/04/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BÁNH KEM NÂNG CAO

Khai giảng: 06/04/2016 – 26/04/2016
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 11/04/2016 – 26/04/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 12/04/2016 – 27/04/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 07/04/2016 – 25/04/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khai giảng: 11/04/2016 – 26/04/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

LỄ TÂN

Khai giảng: 07/04/2016 – 26/04/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 9.000.000VND

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

Khai giảng: 11/04/2016 – 27/04/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

Lịch khai giảng tháng 03/2016 – Bình Dương

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 12/03/2016  – 29/03/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 21.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 09/03/2016  – 28/03/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 05/03/2016 – 26/03/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 15.000.000VND
[/one] [one]BẾP TRƯỞNG BẾP HOA

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 15.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 10/03/2016  – 28/03/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 05/03/2016 – 29/03/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BẾP ÂU CƠ BẢN

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 8.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 11/03/2016 – 29/03/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 10/03/2016 – 28/03/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BÁNH KEM NÂNG CAO

Khai giảng: 07/03/2016 – 29/03/2016
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 05/03/2016 – 16/03/2016 – 26/03/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 10/03/2016 – 29/03/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 07/03/2016 – 25/03/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khai giảng: 10/03/2016 – 26/03/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

LỄ TÂN

Khai giảng: 07/03/2016 – 28/03/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 9.000.000VND

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

Khai giảng: 12/03/2016 – 30/03/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

Lịch khai giảng tháng 02/2016 – Bình Dương

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

Khai giảng: 19/02/2016  – 29/02/2016
Thời gian: 9 tháng
Học phí: 21.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)

BẾP TRƯỞNG BẾP Á

Khai giảng: 18/02/2016  – 29/02/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 14.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 16.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT

Khai giảng: 19/02/2016 – 29/02/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 13.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP HOA

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 15.000.000VND

BẾP Á CƠ BẢN

Khai giảng: 20/02/2016  – 30/02/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 7.000.000VND

BẾP VIỆT CƠ BẢN

Khai giảng: 19/02/2016 – 29/02/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BẾP ÂU CƠ BẢN

Khai giảng: Chờ mở lớp
Thời gian:
Học phí: 8.000.000VND

BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Khai giảng: 18/02/2016 – 29/02/2016
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND

BẾP BÁNH CƠ BẢN

Khai giảng: 19/02/2016 – 28/02/2016
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 6.000.000VND

BÁNH KEM NÂNG CAO

Khai giảng: 20/02/2016 – 29/02/2016
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND

PHA CHẾ TỔNG HỢP

Khai giảng: 19/02/2016 – 29/02/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND

 PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)

Khai giảng: 24/02/2016
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND

 BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)

Khai giảng: 26/02/2016
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khai giảng: 29/02/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

LỄ TÂN

Khai giảng: 29/02/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 9.000.000VND

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

Khai giảng: 30/02/2016
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 8.000.000VND

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Trường Đào tạo Bếp Vàng-